Για την πλοήγηση


Μονωτικά Υλικά

Η εταιρεία Γκίκας Γιώργος, που διατηρεί τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί, διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία από ανθεκτικά και ποιοτικά μονωτικά και στεγανωτικά υλικά, που προορίζονται για μονώσεις και στεγανοποιήσεις σε  κάθε είδους κτίριο.

Πιο αναλυτικά, τα  υλικά που διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε στις εργασίες που αναλαμβάνουμε, είναι τα ακόλουθα: